Sökning: "Low density Polyethylene LDPE"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Low density Polyethylene LDPE.

 1. 1. Mechanical Parameter Characterization of Thin Polymer Films Using Digital Image Correlation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Anoop Vullaganti; [2021]
  Nyckelord :Digital Image correlation DIC ; Effect of spray paints; Pattern quality; Thin polymer film; Wrinking effect.;

  Sammanfattning : Mechanical parameter characterization of very thin polymer films using digital im- age correlation is performed in this work. At present days DIC is widely used in the construction, food industries, and aviation. LÄS MER

 2. 2. Effect of strain rate on continuum and pre-cracked polymer failure

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Pratik Rajesh Powar; Ashkan Raeisi; [2021]
  Nyckelord :DIC; LDPE; MCalibration; Polymer; Strain Rate;

  Sammanfattning : The main intention of this thesis work was to investigate the effect of strain rate on continuum and pre-cracked polymer failure. Low-Density Polyethylene (LDPE) was chosen to study experimentally and numerically. In order to cover wide range of strain rates, four specific strain rates were selected for the uniaxial tensile tests. LÄS MER

 3. 3. Conceptual design and construction of a UAV wing structure

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Selma Rahman; Anujan Ranganathan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents the design of the wing structure for a UAV called Skywalker X8. A model of the UAV was given and analyzed to design a wing box structure that is twice the size of the current model, with "greener" technology and lightweight materials. LÄS MER

 4. 4. Bionedbrytning och mikroplastbildning i akvatiska miljöer : Utvärdering avanalystekniker

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Sandblom; [2020]
  Nyckelord :LDPE; PBAT; cellulosaacetat; bionedbrytbarhet; mikropartikelbildning; DSC; FTIR; dragprov; pH;

  Sammanfattning : Plastproduktionen har ökat kraftigt i världen sedan 1950-talet, därmed även förekomsten av plastavfall som ansamlas i naturen. Det pågår flera initiativ på internationell nivå för att förebygga och hantera förekomsten av mikroplast i haven och en viktig aspekt för att minska miljöpåverkan från plastavfall är att öka användandet av bionedbrytbara material. LÄS MER

 5. 5. Characterization of thin laminate interface by using Double Cantilever Beam and End Notched Flexure tests

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Moiz Majeed; Rahitya Venkata Teja Geesala; [2020]
  Nyckelord :Double Cantilever Beam DCB ; End-Notched Flexure ENF ; Fracture toughness; Low density Polyethylene LDPE ; Three-point bending test;

  Sammanfattning : This thesis is intended to identify the mode I and mode II fracture toughness to characterize the thin laminate interface by using the Double Cantilever Beam test (DCB) and End Notched Flexure test (ENF). This study’s thin laminate was Polyethylene Terephthalate and Low-Density Polyethylene (PET-LDPE), which is mostly used by packaging industries in the manufacturing of packages to store liquid food. LÄS MER