Sökning: "Lukas Rajala"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukas Rajala.

  1. 1. Medicinsk digital tvilling : Den digitala människokroppen

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Ted Gustafsson; Lukas Rajala; Lukas Nee; Herman Nordin; Carl Nimhed; Gabraiel Bahnan; Jacob Almrot; Lovisa Stålebrink; [2020]
    Nyckelord :digital twin; digital tvilling; simulering; programmering; ISB; flask; ux; integrativ system biologi; skalbarhet; användartester; iterativ utveckling; brainstorm; systemarkitektur; statisk typning; dynamisk typning; etiska aspekter av en digital tvilling; git;

    Sammanfattning : Den här rapporten behandlar ett projekt utfört i kandidatkursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Projektet är utfört av åtta studenter från datateknik- ochmjukvaruteknikprogrammen på Linköpings universitet (LiU) för kunden från institutionen för medicinsk teknik (IMT) på LiU. LÄS MER