Sökning: "Lukas Svangärd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukas Svangärd.

  1. 1. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Kristina Häggström; Lukas Svangärd; [2022]
    Nyckelord :Drönare; Gallringsdrönare; Skogsbruk; Gallring;

    Sammanfattning : Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. LÄS MER