Sökning: "MRI OLYCKOR"

Hittade 1 uppsats innehållade orden MRI OLYCKOR.

  1. 1. Klaustrofobiska reaktioner vid en MR-undersökning - Röntgensjuksköterskans omvårdnadsåtgärder

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Claudia Zacarias; Sayyed Sharafat; [2012-05-22]
    Nyckelord :MR; Klaustrofobi; Omvårdnad; Röntgensjuksköterska;

    Sammanfattning : Introduktion: Den tekniska utvecklingen inom vården, de ökade behoven på vårdkvalitet och kostnadseffektivitet leder till att kraven på röntgensjuksköterskans kunskap ökar och kompetensen garanteras. De senaste åren har Magnet Resonansen (MR) utvecklats och blivit en viktig teknik inom medicinsk diagnostik. LÄS MER