Sökning: "Maslows behovstrappa i vården"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maslows behovstrappa i vården.

 1. 1. Beröm som motivation inom vården : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :David Berg; Elhamuddin Sediqi; [2019]
  Nyckelord :Praise; motivation; individual; group; influence on motivation; health care; Beröm; motivation; individuell; grupp; påverkan på motivation; vården;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn i Sverige omfattar verksamheter inom kommun, stat och landsting. Av alla förvärvsarbetande i landet arbetar en tredjedel inom offentlig sektor. Det rapporteras om stora utmaningar inom den inom vården där dåliga arbetsförhållanden, låga löner och brist på motivation är vanligt förekommande problem. LÄS MER

 2. 2. Fokus på omsorgstagarna. En kvalitetssäkringsmetod för en mer individualiserad äldreomsorg

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Ekmark; Emilie Olofsson; [2011]
  Nyckelord :KASAM; Kvalitetsmätning; Maslow; KUPP-metoden; Omsorgstagarens perspektiv; Omsorg och vård i det egna hemmet; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att utforma ett kvalitetssäkringsinstrument för att kunna genomföra en kvalitetsmätning av avgränsade delar inom äldreomsorgen i Båstad kommun. Vårt uppdrag var att undersöka kvaliteten på ett projekt kallat ”Hemteamet”. LÄS MER