Sökning: "Matilda Walldén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Walldén.

  1. 1. Personers upplevelser efter överviktskirurgi, med psykosocialt fokus

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Amanda Eriksson; Matilda Walldén; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER