Sökning: "Amanda Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Amanda Eriksson.

 1. 1. Eleven, läraren och texten : hur fyra lärare upplever att de arbetar med djupläsning i skönlitteratur i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Eriksson; Amanda Palmquist; [2019]
  Nyckelord :Djupläsning; omläsning; boksamtal; literacy; läsförståelse; högläsning; individuell läsning; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att inom en hermeneutisk kunskapstradition, med hjälp av en kvalitativ metod och utifrån ett narrativt perspektiv samla in, presentera, beskriva och tolka ett begränsat urval självupplevda berättelser i vilka lärare i årskurs 4–6 talar om hur de arbetar med att stödja elevers djupläsning. I anslutning till detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats: Hur upplever lärare att de arbetar med skönlitteratur för att för att stödja och utveckla elevers djupläsning? Finns en överensstämmelse mellan detta arbete hos lärarna och en forskningsförankrad syn på hur elever utvecklar sin djupläsning i skönlitteratur?   I studien undersöks lärares upplevelser av sitt arbete med att stödja och utveckla elevers djupläsning av skönlitteratur i årskurs 4–6 samt hur och i vilken grad detta arbete har anknytning till relevant forskning. LÄS MER

 2. 2. Den goda maten : Hur Kommuniceras CSR-arbete till och av lokala franchisetagare? En fallstudie på ICA Gruppen AB.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Amanda Eriksson; Joakim Fridman; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sustainability report; Internal communication; Franchise Group; Franchisor; Franchisees.; CSR; Hållbarhetsredovisning; Intern Kommunikation; Franchisekoncern; Franchisegivare; Franchisetagare;

  Sammanfattning : CSR har varit ett välbekant ämne sedan 1950-talet och antal franchisesamar- beten i Sverige ökar visar Svenska Franchiseförenings undersökning från 2018. Teorin beskriver även vikten av en tydlig kommunikation och strategi för franchisekoncernens CSR-arbete, trots detta finns det ett gap av studier specifikt inriktade på CSR inom franchising. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier sätter standarden för kropp och hälsa : En systematisk litteraturstudie om ungdomars engagemang i hälsorelaterat material på sociala medier och dess betydelse för lärare i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Sandstedt; Nawab Abidi; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; fitnesskultur; kropp; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Hur en människas yttre bör se ut styrs av rådande normer i samhället vilket skapar ideal som människor eftersträvar. Att vara hälsosam och ha ett attraktivt utseende är av vikt för ungdomar (Frisén & Hwang, 2017). Sökandet efter hälsa i relation till kropp och livsstil blir således väsentligt för dem. LÄS MER

 4. 4. Lära om och av naturen - Lärarstudenters uppfattningar om utomhuspedagogiskt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Minna Salmi; Amanda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :biologi; elev; elevers lärande; grundskola; klimat; lärarutbildning; miljö; naturvetenskap; NO; studentattityder; undervisning; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Genom detta arbete vill vi utveckla vår förståelse för lärarstudenters upplevelser av vilka förutsättningar utbildningens NO-kurser skapar för framtida utomhuspedagogiskt arbete inom dessa ämnen. Denna vilja grundas i ett personligt engagemang för hur vi inom skolan kan stödja elever som idag växer upp i en eskalerande klimatkris samt i tidigare forskning som visat att lärares möjligheter till detta till stor del utvecklas under lärarutbildningen. LÄS MER

 5. 5. Target Language Use during English Lessons for Young Language Learners

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :English language or mother tongue; primary school; second language; Sweden;

  Sammanfattning : One of the subjects in Swedish schools that has become increasingly important is the English subject. This study aimed to analyse what language teachers use in different situations in an English lesson. The study’s purpose was also to find out what reasons teachers gave for their choice of language use during English lessons. LÄS MER