Sökning: "Mats Christian Alvesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Christian Alvesson.

  1. 1. Syns man inte, finns man inte? : GANT Swedens hantering av image och relationer via Instagram och Pinterest

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Linda Wängborg; [2014]
    Nyckelord :sociala medier; public relations; imagehantering; relationshantering; kundrelationer; mode; GANT Sweden; Instagram; Pinterest;

    Sammanfattning : SammanfattningTitel: Syns man inte, finns man inte? GANT Swedens hantering av image och relationer viaInstagram och Pinterest.Examinationsdatum: 2014-01-07Kurs: Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Public relations ochinformation, 15 högskolepoäng (15 ECTS). LÄS MER