Sökning: "Max Fritz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Max Fritz.

 1. 1. Svensk logistik : en udda fågel?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Max Sjöberg-Fritz; [2016]
  Nyckelord :logistik; doktrin; militärteori; strategi; operationskonst;

  Sammanfattning : The principles of logistics in Swedish doctrines appear different to sets of principles in other countries. The content of Swedish doctrines regarding logistics also appear to differentiate from the content military theory prescribes. LÄS MER

 2. 2. Den farlige vetenskapsmannen : en sociologisk analys av filmens Dr Mabuse och Dr No

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Adam Hansson; [2002]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den farlige vetenskapsmannen personifierar de faror människor i dagens samhälle känner inför den snabba och kraftfulla förändring av hela samhället, som har sin grund i att vetenskapen erövrat snart sagt alla områden. Dr. Mabuse av Fritz Lang och Ian Flemings Dr. LÄS MER