Sökning: "Mikaela Arnekull"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikaela Arnekull.

 1. 1. Flyktingintegrationen i vitögat: somaliska röster om integrationsprocessen. En kvalitativ studie om integration av somaliska flyktingar i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikaela Arnekull; [2020]
  Nyckelord :Integration Process; Somalis; Host Society; Barriers; Communication; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Integration of immigrants has become a crucial policy-question in Sweden and Western Europe due to the large numbers of immigrants having settled during the last three decades. Previous research has focused on integration policy outcome by studying the design of different policies and programs. LÄS MER

 2. 2. Legitimitet sökes! : En argumentationsanalys över den svenska regeringens yttranden om migrationsströmmarna 2015 relaterat till EU

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikaela Arnekull; Gustav Aronsson; [2018]
  Nyckelord :Legitimitet; EU; Sveriges regering; liberal intergovernmentalism; Toulmin; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar dels hur den svenska regeringen sökte legitimitet med hjälp av EU under hösten 2015, och även varför den svenska regeringen kan ha tänkts agera på det sättet. Utifrån en argumentationsanalys med en modifierad variant av Stephen Toulmins argumentationsmodell, undersöker vi ifall och hur, den svenska regeringen försökte att använda EU som premiss i sina argument under migrationsströmmarna 2015. LÄS MER