Sökning: "Moa Norén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Moa Norén.

 1. 1. Anestesisjuksköterskan och neuromuskulär monitorering inom dagkirurgi. En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Johansson; Moa Norén; [2023-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; anestesisjuksköterska; dagkirurgi; icke-depolariserande muskelrelaxantia; muskelrelaxantia; neuromuskulär monitorering; restkurarisering; TOF Train of Four ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsgruppen muskelrelaxantia är vanligt förekommande i samband med anestesi och kirurgi. Nivån av muskelrelaxantia bör övervakas med hjälp av neuromuskulär monitorering för att undvika restkurarisering. LÄS MER

 2. 2. ATT MÖTA DÖDEN SOM UNG : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier om unga människors upplevelser av att leva med obotlig cancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Moa Norén; Emma Bergholm; [2017]
  Nyckelord :Biografi; cancer; kamp; liv; obotlig;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den näst största dödsorsaken bland människor efter hjärt- och kärlsjukdomar. År 2015 var det 23 455 personer som avled på grund av sin cancersjukdom varav 76 personer var unga människor. När en ung människa får en cancerdiagnos kan negativa känslor framkallas då livet förändras och framtiden blir oviss. LÄS MER