Sökning: "restkurarisering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet restkurarisering.

  1. 1. Anestesisjuksköterskan och neuromuskulär monitorering inom dagkirurgi. En enkätstudie

    Magister-uppsats,

    Författare :Marie Johansson; Moa Norén; [2023-06-26]
    Nyckelord :Anestesi; anestesisjuksköterska; dagkirurgi; icke-depolariserande muskelrelaxantia; muskelrelaxantia; neuromuskulär monitorering; restkurarisering; TOF Train of Four ;

    Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsgruppen muskelrelaxantia är vanligt förekommande i samband med anestesi och kirurgi. Nivån av muskelrelaxantia bör övervakas med hjälp av neuromuskulär monitorering för att undvika restkurarisering. LÄS MER