Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Att bo på äldreboende : En systematisk litteraturstudie om äldres upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lisa Johansson; Monika Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Ageing; Daily life; Qualitative methods; Daglig tillvaro; Kvalitativ metod; Åldrande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnaden som ges på äldreboende bör präglas av respekt, värdighet och ett samarbete med den äldre. Utifrån den äldres behov kan sjuksköterskan samt omvårdnadspersonalen uppfylla den äldres önskemål. Syfte: Syftet är att beskriva äldres upplevelser av den dagliga tillvaron på äldreboende. LÄS MER

 2. 2. Interiör och design på patientrummet : Vilken betydelse har den för patienten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Annika Engström Andréasson; Monika Magnusson; [2012]
  Nyckelord :patientrum; atmosfär; design; patienttillfredsställelse; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Sjukhusets interiör och design i patientrummet är en viktig del som kan förbättra det känslomässiga välbefinnandet och bli en tillgång för patienten eller ge motsatt effekt om den fysiska miljön är bristfällig. Syftet med examensarbetet är att beskriva vilka aspekter i vårdrummet som är av betydelse för patienters upplevelse av sin vårdtid. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivningar -för en rättvisande bild eller eget intresse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Monika Axelsson; Pernilla Broberg; Charlotta Schéle; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den pågående övergången till mer internationella redovisningsregler och rekommendationer diskuteras just nu flitigt i Sverige. Samtidigt som den internationella harmoniseringen ska stärkas och jämförbarheten öka, finns oro för att en mängd nya valmöjligheter ger ett allt för stort spelrum för uppskattningar och bedömningar av företagsledningen. LÄS MER