Sökning: "Nordic Swan Ecolabel"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Nordic Swan Ecolabel.

 1. 1. Signalling commitment to sustainability on the mutual fund market : An investigation of the Swedish equity mutual fund market

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mattias Andersson; Erik Bernstrup; [2020]
  Nyckelord :Nordic Swan Ecolabel; Equity mutual funds; Signalling; eco-labelling; sustainable investing; Svanenmärkning; Aktiefonder; Signalteori; Eko-märkning; Hållbart investerande;

  Sammanfattning : In the midst of climate change and growing concern about social aspects, investors want to make informed sustainable choices regarding their consumption and investments. Many companies are trying to stay ahead of the curve by engaging in Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ djupstudie av svanenkriteriernas efterlevnad i en svanenmärkt fond

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oskar Granström; Svante Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Compliance; Socially responsibility investment; Sustainability; Corporate social responsibility; Standards; Efterlevnad; Socialt ansvarsfulla investeringar; Hållbarhet; Företagens ansvarstagandet i samhället; ansvar och standarder;

  Sammanfattning : Svanenmärkta fonder är något som tillkommit i den finansiella världen på senare tid. Världens första svanenmärkta fonder lanserades 2017. Att bli benämnd som svanenmärkt innebär att fonden uppfyller ett visst antal kriterier bestämda av Svanen. LÄS MER

 3. 3. The Science of Deodorants

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sofia Ödborn; [2019]
  Nyckelord :Deodorant; antiperspirant; axilla; aluminum;

  Sammanfattning : Deodorants are cosmetic products that are consumed by people regularly and globally. In this thesis, the opportunities to develop a deodorant for the Swedish cosmetics brand IDUN Minerals AB is investigated. The deodorant market in Swedish pharmacies, deodorant formulation and deodorant packaging are studied. LÄS MER

 4. 4. Ecolabelling as a means for encouraging sustainable lifestyles? : a case of the Nordic Swan Ecolabel in Sweden through a paradox perspective

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lotta Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Consumers; Ecolabel; Paradox perspective; Sustainability communication; Sustainable consumption; Sustainable lifestyles;

  Sammanfattning : Humans’ rapidly growing consumption of natural resources have caused severe damage on the planet which has led to climate change and deranged ecosystems. When looking at actions taken for establishing sustainable consumption of natural resources, ecolabelling is a possible matter to look closer into. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av poängkriterier i Svanens miljömärkningav flerbostadshus : Mervärde och ekonomiska aspekter av valbara kriterier

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magdalena Rydén; Emelie Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Svanenmärkning; miljömärkning; kriteriesystem; mervärde; poängkriterier;

  Sammanfattning : Environmental awareness in society is increasing and more resources are focused on sustainable development. This has been demonstrated in the construction industry by the fact that more building developers choose to certify their buildings according to the various environmental systems available on the market. LÄS MER