Sökning: "Simon Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Simon Persson.

 1. 1. Mediebilden under pandemin – Hur rapporteras krisen? - En kvantitativ innehållsanalys av material från de skandinaviska länderna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Simon Persson; [2021-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this quantitative study is to find out how the media image of Sweden, Norwayand Denmark has been framed by the leading evening press in the other countries during theinitial three months of the COVID-19 pandemic. The study aims to answer which frames thatdominates the mediapicture, if Sweden’s, Norway’s and Denmark’s handling of the initialthree months of the COVID-19 has mainly been portrayed in a positive, negative or neutrallight and who is being interviewed in the news coverage. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstrukturens påverkan på lönsamhet : En kvantitativ studie av små svenska aktiebolag inom tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Oskar Kennerfalk; Anton Kind; Simon Persson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Blood-glucose prediction : Comparing insulin treatment methods

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Kultala; Simon Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes requires its patients to inject artificial insulin in their bodies to control their blood-glucose levels. This can to some extent be automated through the use of insulin pumps and continuous blood-glucose monitoring systems, enabling automatic insulin injections and automatic blood-glucose measurements. LÄS MER

 4. 4. Engelska och dyslexi – en (o)möjlig kombination? : En retrospektiv studie om erfarenheter av andraspråkslärande i grundskolan hos elever med dyslexi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristin Persson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; second language learning; English; students’ experiences; special education; inclusive education; the life history approach; orthographic depth.; Dyslexi; andraspråkslärande; engelska; elevers erfarenheter; specialundervisning; inkluderande undervisning; livshistorier; ortografiskt djup.;

  Sammanfattning : Many people with dyslexia find second language learning difficult (Gallardo, et al., 2015; Csizér, et al., 2010; DiFino & Lombardino, 2004; Simon, 2000). LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om socialarbetares psykosociala arbetsmiljö och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Simon Persson; Per-Erik Brorsson; [2020]
  Nyckelord :Främjande; förebyggande; psykosocial arbetsmiljö; socialarbetare; stress;

  Sammanfattning : Psykosocial ohälsa är vanligt förekommande i samhället, framförallt bland socialarbetare som syftar på yrken som socionomer, socialsekreterare, kurator och biståndshandläggare. Tidigare forskning beskriver socialsekreterares jobb som med hög risk att drabbas av utmattningssyndrom och stress på grund av det arbete de utför i sammanhanget de befinner sig i. LÄS MER