Sökning: "Simon Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Simon Persson.

 1. 1. Mediebilden under pandemin – Hur rapporteras krisen? - En kvantitativ innehållsanalys av material från de skandinaviska länderna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Simon Persson; [2021-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this quantitative study is to find out how the media image of Sweden, Norwayand Denmark has been framed by the leading evening press in the other countries during theinitial three months of the COVID-19 pandemic. The study aims to answer which frames thatdominates the mediapicture, if Sweden’s, Norway’s and Denmark’s handling of the initialthree months of the COVID-19 has mainly been portrayed in a positive, negative or neutrallight and who is being interviewed in the news coverage. LÄS MER

 2. 2. Att Svanencertifiera hela produktionen vid byggnation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Simon Persson; Eric Krantz; [2021]
  Nyckelord :Svanen; Svanenmärkt; ekonomisk lönsamhet; hållbarhet; miljöcertifiering.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : JM AB, Sverige region syd, vill undersöka hur stort intresset bland kunderna ser ut för att köpa en bostad som är Svanenmärkt producerad. I rapporten undersöks det även om det finns någon skillnad med att producera en Svanenmärkt bostad jämfört med att producera en bostad på det traditionella sättet utan några miljöcertifieringar. LÄS MER

 3. 3. Att ställas inför ett trauma, ur ett patientperspektiv- Erfarenheter av traumaomhändertagande

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marie Nordquist; Simon Persson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konflikt och konflikthantering - Hur förändring och tillväxt kan utlösa friktion på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Persson; Simon Ernedal; [2021]
  Nyckelord :conflicts; conflict management; workplace; case study; konflikt; konflikthantering; arbetsplats; fallstudie; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med förståelse och kunskap om konflikter och konflikthantering på mindre, privata bolag som genomgår stora, organisatoriska förändringar. Denna uppsats riktade sig därför in på ett privat företag som gått igenom en period av utmaningar och konflikter. LÄS MER

 5. 5. "Resonance frequency, Q-factor, coupling of a cylindrical cavity and the effect on graphite from an alternating electric field".

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Jakob Gölén; Simon Persson; [2021]
  Nyckelord :Q-factor; Resonance frequency; Cavity; Microwaves; Heating; Q-faktor; Resonansfrekvens; Kavitet; Mikrovågor; Uppvärmning;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to investigate a cylindrical cavity resonator and use microwaves to heat up a material in the cavity. This was done by measuring the Q-factor and the resonance frequency of the cavity, both with and without material inside. LÄS MER