Sökning: "avfallshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet avfallshantering.

 1. 1. Förankringens betydelse i ett industriellt symbiosnätverk: En kvalitativ fallstudie av den industriella symbiosen i Sotenäs Kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Andersson; Marcelo Pino Guerrero; [2020-07-07]
  Nyckelord :Samarbete; gemensam problemlösning; förtroende; hållbarhet; cirkulär ekonomi; industriell symbios; förankring; informationsutbyten; Collaboration; joint problem solving; trust; sustainability; circular economy; industrial symbiosis; embeddedness; information transfers;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: In the transition to a circular economy, there needs to be a change in the approach of how companies use resources and manage their waste. A great responsibility lies with the companies that contribute to the generation of waste. LÄS MER

 2. 2. Operationsklinikernas klimatpåverkan

  Magister-uppsats,

  Författare :Liess Chadi; Sofie Fredriksen; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationskliniker; perioperativ; klimatpåverkan; avfallshantering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Background: One of the greatest challenges of our time is climate change. There are significant possibilities for operation clinics to develop new methods of working in order to decrease the negative climate impact. LÄS MER

 3. 3. Defining requirements of PET scrap for open loop recycling of post-industrial waste

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Josephine Digné; [2020]
  Nyckelord :Chemical Engineering; plastics; thermoplastics; PET; polyethylene terephthalate; foamed plastics; recycling; post-industrial waste; circular economy; återvinning; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reduce the environmental impact and minimize the exploitation of the depleting re-sources, the transition to a circular economy is vital. It proposes an economy of reduced ma-terial consumption and increased reuse and recycling of plastics and other materials. LÄS MER

 4. 4. Optimerad avfallshantering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Fanny Håkansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningFörfattare: Fanny HåkanssonUtbildning och ort: Fastighetsföretagande, Malmö Handledare: Ingrid SvetoftBakgrund och problem: Avfallshantering har under de senaste decenniet förändrats och är under konstant uppdatering. Nya tekniker testas och vi blir allt mer medvetna om de problem vi idag har i samhället vad gäller källsortering och individens noggrannhet vid den samma. LÄS MER

 5. 5. Analys av möjligheter för miljövänlig och effektiv hantering samt reducering av restprodukter från Scanias motortillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Noor Al-Sabti; Emma Cederwall; [2020]
  Nyckelord :restemulsion; spillvatten; slipmull; motortillverkning; avfallshantering;

  Sammanfattning : At Scania's engine manufacturing in Södertälje, manufacturing processes are used for designing and machining engine components. In the manufacturing of these engine components, residual products are formed such as millings, wastewater and residual emulsion. LÄS MER