Sökning: "Miljöbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet Miljöbyggnad.

 1. 1. Implementering av koldioxidvärdering för grönytor

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Marcus Kennerstedt; Felicia Pereira de Moraes; [2019]
  Nyckelord :Green areas; Carbon dioxide sinks; Valuation model;

  Sammanfattning : IPCC förespråkar i en rapport från 2018 att kolsänkor måste få en tydligare plats i samhället om vi ska lyckas nå klimatmålen. Grönstruktur är en typ av objekt som passivt tar upp koldioxid genom fotosyntes. LÄS MER

 2. 2. Energiberäkning och utvärdering av valbara värmekällor för skolbyggnad vid Miljöbyggnadskrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Karl Larson; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Värmekällor; Skolbyggnad; Bergvärme; Jordvärme; Pelletspanna; LCC;

  Sammanfattning : A school will be built in Upplands Väsby, north of Stockholm, Sweden. The school will be located outside the district heating area. The selected location for the school is also inside a water protection area. LÄS MER

 3. 3. A Life Cycle Assessment of the Environmental Impacts of Cross-Laminated Timber

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Svensson; David Panojevic; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Cross-laminated timber; Miljöbyggnad; DGNB; Environmental impact; End of life; Circular economy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Negative environmental impacts generated by new buildings and the built environment needs to be reduced in order to contribute to mitigation of anthropogenic global warming. Sustainable building certifications such as Miljöbyggnad and DGNB was introduced as a measure to transition into more sustainable buildings. LÄS MER

 4. 4. Energy efficiency in a renovated modern office with activity-based work style

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jesper Olausson; [2019]
  Nyckelord :DCV; energy efficiency; Closed-loop duct; thermal insulation supply ducts; Air conditioning; underfloor heating; energy audit; behovsstyrd ventilation; energieffektivitet; ringmatad ventilation; isolering av tilluftskanaler; komfortkyla; golvvärme; miljöbyggnad; energikartläggning;

  Sammanfattning : During renovation Ljusåret 2 was converted to a modern office with an activity based work style (ABW) with a Demand Controlled Volume (DCV) ventilation system connected to a closed-loop duct. Cooling is provided through air handling units and active water based beams, the underfloor heating system was kept. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenåtervinning i byggnader : Analys av effektivitet, kostnad och miljöcertifiering i system inom Norden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tova Billstein; Sara Värnqvist; [2019]
  Nyckelord :rainwater; stormwater; building; recycling; water reservoir; environmental certification; BREEAM; LEED; LOD; lokal dagvattenhantering; dagvatten; byggnad; återanvändning; magasin; miljöcertifiering; BREEAM; LEED;

  Sammanfattning : I samband med kommande klimatförändringar kommer antalet skyfall och perioder av torka att öka i världen vilket i sin tur ställer större krav på städers dagvattenhantering. Ett sätt att förbättra dagvattenhanteringen är att införa vattenåteranvändning i byggnader. LÄS MER