Sökning: "Miljöbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet Miljöbyggnad.

 1. 1. UNDERSÖKNING AV ENERGIFÖRBRUKNING I ETT FLERBOSTADSPASSIVHUS : En fallstudie på ETC hyreshus i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emilio Paramio; Pontus Erstrand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is with the help of a case study object called “ETC apartment houses”, make a comparison of possible energy related savings that can be achieved by building apartment buildings far better than the requirements set in BBR. The idea is that this should give a clear picture for entrepreneurs and property managers to promote energy-efficient building in the society. LÄS MER

 2. 2. Svenska fastighetsbolags arbete med miljöcertifiering av byggnader : En kvalitativ studie om lönsamhet, kunskap och bedömningar om likheter och skillnader utifrån fastighetsföretagens omfattning och struktur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Sebastian Fritz; Boris Jovasevic; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; GreenBuilding; SGBC; Miljöcertifikat;

  Sammanfattning : Abstract - Swedish real estate companies’ work with environmental certification of buildings The real estate industry is a major part of environmental degradation throughout the world. It is especially important for real estate companies to work towards minimizing GHG-emissions through more strict construction standards, laws and newly developed cutting-edge technology. LÄS MER

 3. 3. Assessment of the circadian stimulus potential of an integrative lighting system in an office area

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elif Ceren Yilmaz; Rawan Abdulhaq; [2020]
  Nyckelord :Alertness; Circadian Rhythm; Circadian light effect; Daylighting; Energy efficiency; Entrainment; Health; Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells; Light response; Melanopsin; Melatonin suppression; Photometric; Sleep quality; spectral sensitivity; Wavelength.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nowadays, people spend 90% of their time indoors, thus creating a healthy indoor environment for occupants is of great importance. Lighting in office spaces is an important aspect when it comes to occupant health and well-being. LÄS MER

 4. 4. Varför når de flesta byggnader som certifierats med Miljöbyggnad Silver och inte Guld?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Amelia Axelsson; Lylan Permarv; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; miljöcertifiering; certifieringssystem; miljö; byggnad; Miljöbyggnad 3.0; miljöcertifieringsverktyg; certifieringsverktyg;

  Sammanfattning : I Sverige ökar miljöpåverkan från byggsektorn. För att möta miljöproblemen som byggbranschen står inför är miljöcertifiering av byggnader ett sätt att göra miljömedvetna val. I Sverige finns olika certifieringsverktyg ute på marknaden, ett av dem är Miljöbyggnad. LÄS MER

 5. 5. Indoor thermal comfort and associated adaptive measures towards an energy efficient new campus in Borlänge, Sweden

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Dimitra Margelou; [2020]
  Nyckelord :IDA ICE 4.8; Thermal Comfort Assessment; Miljöbyggnad; IDA ICE 4.8;

  Sammanfattning : Thermal comfort of the occupants is of highest importance specifically in Scandinavian countries. Especially for an educational building, both students and working staff spend most of their time indoors, therefore it is critical to guarantee a healthy and productive indoor climate environment around a whole year. LÄS MER