Sökning: "Norra Masthugget"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Norra Masthugget.

 1. 1. I väntan på ett narrativ som gryr: En analys av kulturens plats inför Norra Masthuggets omvandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johanna Hanell; Johanna Sundvall; [2019-06-03]
  Nyckelord :urban narratives; Norra Masthugget; cultural industries; urban planning;

  Sammanfattning : Gothenburg is a city in that is currently undergoing large changes and in some aspects a significant rebranding. In Norra Masthugget, a hub for cultural industries and workers in creative fields, the city plans to erect a number of skyscrapers to house commercial businesses. LÄS MER

 2. 2. Kulturmiljöfrågor i aktuell stadsplanering - exemplet Eriksberg i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Jacobsson; [2013-07-08]
  Nyckelord :City planning; city transformation; Älvstranden Utveckling AB; regulations in the law; Eriksberg; Norra Masthugget; social context;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2013:26.... LÄS MER

 3. 3. Anpassning av befintlig bebyggelse samt områden i planeringsstadiet med hänsyn till höjda vattennivåer : metoder för skydd med Gullbergsvass och Norra Masthugget som exempel

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Olof Halvarsson; [2011]
  Nyckelord :Klimat; vattennivå; skyddsmetoder; befintlig bebyggelse; områden i planeringsstadie; göteborg;

  Sammanfattning : Många klimatforskare i världen är överens om att en klimatförändring är på väg. I Sverige kan vi vänta oss ett varmare och mer nederbördsrikt klimat. Det varmare klimatet medför bland annat att havs- och landisar smälter vilket bidrar till att havsnivån höjs. LÄS MER