Sökning: "Norra Masthugget"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Norra Masthugget.

 1. 1. I väntan på ett narrativ som gryr: En analys av kulturens plats inför Norra Masthuggets omvandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johanna Hanell; Johanna Sundvall; [2019-06-03]
  Nyckelord :urban narratives; Norra Masthugget; cultural industries; urban planning;

  Sammanfattning : Gothenburg is a city in that is currently undergoing large changes and in some aspects a significant rebranding. In Norra Masthugget, a hub for cultural industries and workers in creative fields, the city plans to erect a number of skyscrapers to house commercial businesses. LÄS MER

 2. 2. Norra Masthugget - urban structure and outdoor environment

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Fredrik Asphult; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kulturmiljöfrågor i aktuell stadsplanering - exemplet Eriksberg i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Jacobsson; [2013-07-08]
  Nyckelord :City planning; city transformation; Älvstranden Utveckling AB; regulations in the law; Eriksberg; Norra Masthugget; social context;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2013:26.... LÄS MER

 4. 4. Stadsrum och stadsliv - Bebyggelsestrukturers inverkan på kvalitet och innehåll i det offentliga

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Anna Augustsson; Evin Daneshvar; Oskar Mangold; [2012]
  Nyckelord :stadsrum; stadsliv; bebyggelsestrukturers kvalitet; Jan Gehl; Space Syntax; ;

  Sammanfattning : ABSTRACTToday's modern technological society is constantly evolving and house planning is one area that is constantly creating new technical solutions. By looking back at selected architectural eras during the 1900’s, the idea is to study and analyse three building structures in Gothenburg with a focus on quality and content in the urban space. LÄS MER

 5. 5. Anpassning av befintlig bebyggelse samt områden i planeringsstadiet med hänsyn till höjda vattennivåer : metoder för skydd med Gullbergsvass och Norra Masthugget som exempel

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Olof Halvarsson; [2011]
  Nyckelord :Klimat; vattennivå; skyddsmetoder; befintlig bebyggelse; områden i planeringsstadie; göteborg;

  Sammanfattning : Många klimatforskare i världen är överens om att en klimatförändring är på väg. I Sverige kan vi vänta oss ett varmare och mer nederbördsrikt klimat. Det varmare klimatet medför bland annat att havs- och landisar smälter vilket bidrar till att havsnivån höjs. LÄS MER