Sökning: "Oscar Wide"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Oscar Wide.

 1. 1. Att använda minnet av en kung : Historiebruk kring Gustav III

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niclas Zwettler; [2019]
  Nyckelord :Gustav III; historiebruk; historiekultur; Oscar Levertin; populärkultur; minneskultur; utbildningskultur;

  Sammanfattning : The aim of this master's dissertation is to examine the use of history in relation to Gustav III (1746-1792). A notable historic figure in Swedens history who ruled as king from 1771 until he was murdered in 1792. LÄS MER

 2. 2. Exploring how multiple stories, connectivity, and mystique can give the illusion of a larger digital world that is rich in history and open for interpretations

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Lukas Thorburn; Oscar Floren Aréla; [2018]
  Nyckelord :Rhizomatic connections; Ubuntu philosophy; Multiple stories; Mystique;

  Sammanfattning : This bachelor thesis will explore the possibilities in which game creators will be able to expand and enlarge their digital world and give the players the illusion that there is more to it than just the realm of the playable main character. This will be done through the usage of rhizomatic connections, ubuntu philosophy, multiple stories, and mystique. LÄS MER

 3. 3. Sköldlöss i orkidéodling : biologi, skadebild, förekomst och bekämpningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oscar Björn; [2018]
  Nyckelord :orkidéer; sköldlöss; diaspis; coccus; pseudococcus; planococcus; diaspididae; pseudococcidae; coccidae; coccoidea;

  Sammanfattning : Sköldlöss kan angripa en lång rad kulturer, däribland familjen Orchidaceae, orkidéerna. Denna består av 25 000 arter och står för omkring 10% av de blommande växterna. Samtliga orkidéarter riskerar att bli eller är utrotningshotade. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätningars roll i revisionsbyråer : En kvalitativ studie utifrån revisorers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Tugay Yildirim; Oscar Rohlin; [2018]
  Nyckelord :Business administration; Performance evaluation; Audit firms; Auditor; Företagsekonomi; Prestationsmätningar; Revisionsbyråer; Revisor;

  Sammanfattning : Abstract Management control system is meaningful for corporations.  It aims to define overall company-goals and develops strategies that eases the achievement of these goals. The purpose of the strategies is to create desirable performances through guidance of employees. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan sömn och tidsperspektiv i ett urval av äldre individer.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oscar Hildingsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Human beings have different ways of relating, and giving meaning to their past, present and future. We exhibit different patterns of time perspective, which is assumed to be a relatively stable part of our personality, however still shaped by our experiences. Time perspective has been associated with a wide range of psychological modes of being. LÄS MER