Sökning: "Oskar Robertsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Robertsson.

  1. 1. The impact of the Fehmarn Belt link on modal choice - An investigation of potential modal shift on Sweden’s foreign trade

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Oskar Robertsson; Simon Möller; [2020-06-22]
    Nyckelord :Cross-border barriers; Fehmarn Belt tunnel; Intermodality; Modal choice; TEN-T;

    Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER