Sökning: "Outsourcing logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Outsourcing logistik.

 1. 1. Construction Supply Chain Management : Kan SCM koncept och metoder från tillverkningsindustrin användas i CSCM?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Dennis Sosnowski; Henrik Ternemo; [2021]
  Nyckelord :Construction Supply Chain Management; Supply Chain Management; outsourcing; supplier development; risk management; digitalization;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka CSCM och om etablerade SCM koncept och metoder från tillverkningsindustrin kan användas inom CSCM. För att besvara syftet har frågeställningarna “hur skiljer sig förutsättningarna för SCM och CSCM?”, “är SCM koncept och metoder överförbara från tillverkningsindustrin till byggnadsindustrin?”, “vilka SCM koncept och metoder verkar inte lämpliga för CSCM?” och “vilka koncept och metoder från traditionell SCM framstår som användbara för CSCM?”. LÄS MER

 2. 2. Rocket Padel : Rocket Padels order-till-leveransprocess, från inhouse till outsourcing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Paulina Abrahamsson; Maja Johannesson; Nellie Reichel; [2021]
  Nyckelord :Outsourcing; order-till-leveransprocess; tredjepartslogistik; processkartläggning; kvalitet; bristsituationer; åtgärder.;

  Sammanfattning : Titel: Rocket Padel - Rocket Padels order-till-leveransprocess, från inhouse till outsourcing  Författare: Paulina Abrahamsson, Maja Johannesson, Nellie Reichel  Handledare: Petra Andersson Examinator: Hana Hulthén  Bakgrund: Trenden kring outsourcing är något som pågår än idag och fortsatt visa sig lönsamt för företag. Rocket Padels nuvarande lager saknar den kapacitet som krävs för att kunna hantera de ökade antalet ordrar, som har tillkommit med dess tillväxt på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Rocket Padel : Rocket Padels order-till-leveransprocess, från inhouse till outsourcing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Paulina Abrahamsson; Maja Johannesson; Nellie Reichel; [2021]
  Nyckelord :Outsourcing; order-till-leveransprocess; tredjepartslogistik; processkartläggning; kvalitet; bristsituationer; åtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trenden kring outsourcing är något som pågår än idag och fortsatt visa sig lönsamt för företag. Rocket Padels nuvarande lager saknar den kapacitet som krävs för att kunna hantera de ökade antalet ordrar, som har tillkommit med dess tillväxt på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Alexander Lundqvist; Erdal Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Processkartläggning; lean-verktyg; lean; swimlane; flowchart; projekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. LÄS MER

 5. 5. Hur en extern insamlingsaktör, Myrorna, möjliggör Lindex closed loop supply chain

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Saga Klintner; Julia Vinberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; Sustainable fashion industry; Closed loop supply chain; Process flowchart; Reverse logistics; Textile collection; Economies of scale;

  Sammanfattning : Title: How an external collection actor enables Lindex’s closed loop supply chain. Context: Customers demand of sustainable products has motivated companies to develop more sustainable business models. LÄS MER