Sökning: "Owe Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Owe Andersson.

 1. 1. Could suppliers take greater transport and owner responsibility? : Evaluation of changed Incoterms at GKN Aerospace

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Simon Andersson; [2013]
  Nyckelord :Suppliers; GKN;

  Sammanfattning : GKN Aerospace Engine Systems acts as supplier to the original equipment manufacturers of aircraft engines and is one owe the largest component manufacturer in the aerospace industry. They purchase raw material from suppliers all over the world. The components are big and heavy which means that transport cost could be saved with ship transport. LÄS MER

 2. 2. Internetbaserad självhjälpsbehandling versus live gruppbehandling vid depression: en randomiserad studie.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Owe Sleman; Fredrik Andersson; [2007]
  Nyckelord :Internetbaserad; självhjälp; KBT; depression; gruppbehandling;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes i syfte att jämföra grupp- med Internetbaserad KBT-behandling vid lätt till måttlig depression. Totalt inkluderades 69 personer i studien. Dessa randomiserades till grupp- eller Internetbaserad behandling. Beroendemåtten för depression Hamilton, MADRS-S, BDI användes vid f ör- och eftermätning. LÄS MER