Sökning: "PEG"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet PEG.

 1. 1. Rosta sönder eller torka ut Praktisk konservering och bevarande av komposita föremål av järn och trä - en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Lagerberg; [2019-10-01]
  Nyckelord :Composites; iron wood; archaeological conservation; waterlogged;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:19.... LÄS MER

 2. 2. Motorisk planering hos barn och vuxna : - associationer med motor imagery och exekutiva funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Miranda Lidwall; Josefin Jonson Ögren; [2019]
  Nyckelord :motorisk planering; motor imagery; end-state comfort; exekutiva funktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte motorisk planering hos vuxna (20-27 år) och barn i nio till tio års ålder samt dess associationer med Motor Imagery (MI), den interna representationen av en handling. Detta genom att undersöka skillnader hos barn och vuxnas förmåga att planera motoriska handlingar i form av MI och end-state comfort effekter (ESC). LÄS MER

 3. 3. The synthesis and analysis of a bombesin analogue for radiotherapy of prostate cancer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ábel Nagy; [2019]
  Nyckelord :Prostate cancer; radionuclide therapy; bombesin; gastrin-releasing peptide receptor; albumin binding domain; SPPS; RM26 analogue;

  Sammanfattning : Targeted radionuclide therapy is becoming a widely used cancer treatment strategy. By radiolabeling receptor-specific peptides, cancer cells overexpressing the receptor can be selectively targeted, and the cytotoxic radionuclide can be delivered to the target cell or tissue for therapeutic or diagnostic purposes. LÄS MER

 4. 4. Peg-In-Hole Insertion of Industrial Workpieces

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Tobias Lans; Bobo Lillqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport täcker arbetet och resultatet av en högnivåkontroller för en robotarmsombesitterintentionenattmonteraettcylinderformatverktygiettcirkulärt hål, så kallad peg-in-hole. Detta åstadkoms genom att implementera en kontroller som ett ROS paket. LÄS MER

 5. 5. Starch based formulation for colon delivery of probiotics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Elsa Roxling; [2019]
  Nyckelord :läkemedelsteknologi; pharmaceutical technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The interest in probiotics has grown in the last few years. In addition to being effective in treating and preventing acute diarrhea, there are indications that it might be possible to use probiotics to prevent other diseases such as colon cancer. LÄS MER