Sökning: "Password management"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Password management.

 1. 1. Webbläsares inbyggda lösenordshanterare : Faktorer som påverkar privatpersoners användning/ickeanvändning av webbläsares inbyggda lösenordshanterare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Jonathan Klaar; Allen Masak; [2021]
  Nyckelord :Password management; technical security; informational security; web browsers builtin password managers; password security; master password; memorization; Lösenordshantering; teknisk säkerhet; informationssäkerhet; webbläsares inbyggda lösenordshanterare; lösenordssäkerhet; huvudlösenord; memorering;

  Sammanfattning : Kunskap om lösenord och deras säkerhet är idag något som förbises av den gemene datoranvändaren. Lösenordshanterare kan både hjälpa och skydda vid hanteringen av lösenord. De flesta webbläsare idag har inbyggda funktioner för lösenordshantering. LÄS MER

 2. 2. Password Managers in a Home Computer Environment

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emil Björk; Pontus Pieslinger; [2020]
  Nyckelord :Information Systems; Information Technology; Unified Theory of Acceptance and Use of Technology; Diffusion of Innovation; Password Manager.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Passwords are one of the most used tools for authentication. Because of this, password managers have been developed to allow for increased protection and usability when managing passwords. However, the research of password managers in the context of usability coupled with diffusion of technology is unclear. LÄS MER

 3. 3. Lösenordsovanor – åldersrelaterat?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Andersson; [2019]
  Nyckelord :passwords; password management; password habits; differences in password habits; age differences; password authentication; password knowledge;

  Sammanfattning : This study aimed primarily at investigating if the role of age was important regarding password management and password habits of different users. Despite extensive research in password management, the problem remains that users create insecure passwords, leaving personal information and systems vulnerable to attackers. LÄS MER

 4. 4. Lösenordshantering vid svenska sjukhus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Olivia Gisle; Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :hospital; password; following guidelines; password management; sjukhus; lösenord; efterlevnad av riktlinjer; lösenordshantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur svenska sjukhus efter lever de riktlinjer som finns om lösenordshantering. För att ta reda på detta har riktlinjer och forskning samlats in om området som har jämförts med vårdpersonals svar om efterlevnad som skickats ut. LÄS MER

 5. 5. Autentisering och Riskmedvetande : En studie om Lösenordshantering och Risktagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Daniel Clarke Håkansson; Markus Lundström; [2018]
  Nyckelord :Authentication; Authorization; Security Consciousness; Password; Risk Detection; Identity; Identification; Compromise; Study; Survey; Autentisering; Auktorisering; Säkerhetsmedvetande; Lösenord; Risktagande; Identitet; Identifiering; Kompromettering; Studie; Enkät;

  Sammanfattning : Efter regelbundna diskussioner om huruvida autentisering med statiska lösenord är ett bra tillvägagångssätt växte en idé fram om att undersöka hur människor hanterar sina autentiseringsuppgifter. Detta arbete tar sig an uppgiften att kartlägga svagheter i samband med autentisering vad gäller metoden, samt människors säkerhetsmedvetande och risktagande. LÄS MER