Sökning: "Per Roald"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Per Roald.

 1. 1. Objektklassifikation med hjälp av CoClass : Ska JM Entreprenad implementera CoClass

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nora Poormortezavy; Niklas Appring; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel : Objektklassifikation med hjälp av CoClass - Ska JM Entreprenad implementera CoClass Författare: Nora Poormortezavy & Niklas Appring Handledare Mikael Eriksson, universitetsadjunkt på Kungliga Tekniska Högskolan & Mikaela Hansson, projekteringsledare på JM Entreprenad Examinator: Per Roald, avdelningschef på Kungliga Tekniska Högskolan Bakgrund : Det finns i dagsläget brister i kommunikationen och informationshanteringen i byggprocessen. Detta har resulterat i att byggbranschen förlorar miljardtals kronor varje år. LÄS MER

 2. 2. Renhetens inverkan på vidhäftningen mellan gammal betong och pågjutning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Fernand Ndayizeye; Maxamed Abdiraxman; [2012]
  Nyckelord :Cleanliness; bond between old and new concrete; overlay; test method; Renhet; vidhäftning; provningsmetod;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av CBI Betonginstitutet. Handledare till examensarbetet har varit professor Johan Silfwerbrand från CBI och examinator Per Roald från Kungliga Tekniska Högskolan i Haninge. LÄS MER