Sökning: "Philip Hivander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Hivander.

  1. 1. Private Equity-finansiering - hjälpande eller stjälpande? : En eventstudie om svenska PE- och VC-aktörers påverkan på operationellt värdeskapande för svenska portföljbolag under 2000 – 2017.

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Filip Svenberg; Philip Hivander; [2018]
    Nyckelord :Private Equity; Venture Capital; Long Term Performance; Initial Public Offering; Private Equity; Venture Capital; Långsiktigt värdeskapande; Börsnotering;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det långsiktiga värdeskapandet av Private Equity (PE)- och Venture Capital (VC)-bolag är ett fenomen som forskats kring sedan dess uppenbarelse i mitten av 80-talet. Tidigare forskning har främst fokuserat på portföljbolagens prestation under ägande, medan forskningen är gles gällande de långsiktiga konsekvenserna av PE- och VC-ägande. LÄS MER