Sökning: "Product Improvement"

Visar resultat 1 - 5 av 901 uppsatser innehållade orden Product Improvement.

 1. 1. Thinking Outside the Box Inside the Chat Box - The Impact of Large Language Models on Innovation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Ericson; Mattias Eriksson; [2023-07-19]
  Nyckelord :Innovation; Creativity; Product Improvement; LLMs; ChatGPT;

  Sammanfattning : Innovation is a key driver in the pursuit of development for both organizations and society. The development of large language models (LLMs) is disrupting industries and redefining various tasks traditionally performed by humans, including how innovation could be conducted. LÄS MER

 2. 2. The road to an accurate cost estimation in engineer-to-order manufacturing - A case study of cost estimation accuracy within advanced technology development in a defence and security company

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lawin Anwar; Sandra Barría Colliander; [2023-07-03]
  Nyckelord :Engineer-to-order; new product development; cost management; cost engineering; cost estimation error; cost overruns; cost estimation accuracy; project management;

  Sammanfattning : Estimating the costs of a project is a vital part of manufacturing organisations as estimations are what set the basis for the price of the products. Precise estimates allow for effective planning and resource allocation, ensuring that the necessary materials, equipment, and personnel are available to complete the project on time and within budget. LÄS MER

 3. 3. Stability improvement to a ruthenium catalyst for partial oxidation of methane

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Melker Axelsson; [2023]
  Nyckelord :catalysis; reaction engineering; kinetics; partial oxidation; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Catalytic partial oxidation of methane (CPOM) is an energy-efficient alternative to steam reforming, the currently prevailing method for energy production from natural gas. Hulteberg Chemistry & Engineering AB has developed a catalyst for the partial oxidation of methane into syngas, for use in solid oxide fuel cells. LÄS MER

 4. 4. Uppblåsbart knäskydd

  M1-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Yousif Sami; Lukas Sjöholm; [2023]
  Nyckelord :Ergonomics; Design; Product Development; Construction; Analysis; Improvement Work; Ergonomi; Design; Produktframtagning; Konstruktion; Analys; Förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Inom idrott idag är knäskador en av de vanligaste skador som uppstår i sporter som innebandy eller fotboll exempelvis. Dessa knäskador innefattar skador som korsbandsskador, meniskskador och ledbandsskador för att nämna några. LÄS MER

 5. 5. Minimera felaktiga produktförsändelser medhjälp av lean-metoder och standardisering : Minimize incorrect product shipments using lean methods and standardization

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Thea Carlsson; Linn Erlandsson; [2023]
  Nyckelord :Improvement work; lean; standardized working method; distribution center; Förbättringsarbete; lean; standardiserat arbetssätt; distributionscenter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på Epiroc DC Holmen som är ett globalt distributionscenterbeläget i Örebro. En hög kvalitetsnivå kan leda till kostnadsbesparingar genom att antaletavvikelser minskar. På DC Holmen, där höga kostnader uppstår på grund avkvalitetsavvikelser vid hantering av tungt gods, är detta av särskilt intresse. LÄS MER