Sökning: "Mattias Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Mattias Eriksson.

 1. 1. Svensk solenergiutveckling i Afrika. En studie om svenska aktörers investeringar inom solenergi i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jonathan Lind Eriksson; Mattias Jakobsson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Solenergi; Afrika söder om Sahara; SDG 7; solenergiinvesteringar; klimatförändringar; fattigdom; solcellsparker;

  Sammanfattning : Afrika söder om Sahara är den region i världen med den största utbredda fattigdomen. En indikation på detta är bristen på elektricitet, där två tredjedelar av hushållen står utan. LÄS MER

 2. 2. Thinking Outside the Box Inside the Chat Box - The Impact of Large Language Models on Innovation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Ericson; Mattias Eriksson; [2023-07-19]
  Nyckelord :Innovation; Creativity; Product Improvement; LLMs; ChatGPT;

  Sammanfattning : Innovation is a key driver in the pursuit of development for both organizations and society. The development of large language models (LLMs) is disrupting industries and redefining various tasks traditionally performed by humans, including how innovation could be conducted. LÄS MER

 3. 3. VR-husvisning som ersättning för fysisk visning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Mattias Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Virtual Reality; Virtual Tours; husvisningar; Användarupplevelse;

  Sammanfattning : Detta arbete undersökte hur Virtual Reality(VR) kan ha en påverkan på hur husvisningar genomförs. Undersökningen försökte ta reda på om VR kan användas för att ersätta eller komplettera fysiska husvisningar. Arbetet gick även igenom vad som är viktigt för utvecklare att tänka på för att förbättra användarnas upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Fritidslärares upplevelser av informations- och kommunikationsteknik i fritidshemmets kontext : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Bjuhr; Mattias Eriksson; [2023]
  Nyckelord :digitala verktyg; digitalitet; digital kompetens; fritidshem; fritidslärare; IKT; läroplan; styrdokument;

  Sammanfattning : Barn i samhället idag spenderar en stor del av sin fritid i digitala sammanhang och visar generellt stort intresse för digitalitet. Än så länge är forskning som berör elevers användning av digitala verktyg och dess effekter för elevernas lärande i en fritidshemskontext skral. LÄS MER

 5. 5. Investigation of non-metallic inclusions and chip properties in Cu-based alloys by numerical analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Ousmane El Hamid; Mattias Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Analysis of the macrostructure of metallic alloys is of utmost importance as there is a direct correlation on the physical properties and some features of the structures. This is true for copper based alloys and the non-metallic inclusions (NMI) that are enclosed in their structure. LÄS MER