Sökning: "Rachaelle Swami"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rachaelle Swami.

  1. 1. UNGA VUXNA OCH VUXNAS INSTÄLLNING TILL NARKOTIKA : En kvantitativ studie om gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-/universitetsstudenters attityder till narkotika.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Rachaelle Swami; [2020]
    Nyckelord :Droger; vuxna; inställning; gymnasiet; högskola; universitet.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Drogbruk är ett fortsatt växande folkhälsoproblem bland ungdomar och unga vuxna. Droger är skadligt för individen att bruka, framförallt med tanke på risken till beroende preparatet medför. LÄS MER