Sökning: "Relativitetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Relativitetsteori.

 1. 1. Numeriska algoritmer för tidsfördröjd Newtonsk gravitation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Erik Weilow; Anton Hilding; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Upptäckten att Merkurius omloppsbana precesserade anomalt gäckade dåtidens forskare. Ett flertal teorier - allt från nya planeter till interstellärt damm - postulerades i syfte att förklara fenomenet. LÄS MER

 2. 2. Simple cosmological models and their descriptions of the universe

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematik

  Författare :Emil Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Tensors; General relativity; Einstein s field equations; Cosmology; Friedmann s equation; FLRW-spacetimes; Tensorer; Allmän relativitetsteori; Einsteins fältekvationer; Kosmologi; Friedmanns ekvation; FLRW-rumtider;

  Sammanfattning : Cosmology is the study of the universe as a whole, and attempts to describe the behaviour of the universe mathematically. The simplest relativistic cosmological models are derived from Einstein's field equations with the assumptions of isotropy and homogeneity. LÄS MER

 3. 3. Theoretical Foundations and Experimental Detection of Gravitational Radiation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Axel Philip; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gravitational waves emerge as a prediction of Einstein’s theory of general relativity. On account of the recent detection, by the LIGO scientific collaboration, this thesis offers a brief review of the fundamentals of gravitational wave theory, and of the challenges involved in direct experimental detection. LÄS MER

 4. 4. Counting Black Hole Microstates in String Theory

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Författare :Jorge Laraña Aragón; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this project, we explore the area of black holes in String Theory. String Theory has had several successes in describing properties of black holes. LÄS MER

 5. 5. Tid och relativitet : Utmaningen från den Speciella relativitetsteorin för Presentism

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Joseph Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Tid; Speciell relativitetsteori; Presentism;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar upp två filosofers argumentation kring konflikten mellan Presentism och denspeciella relativitetsteorin: D. H. Mellor och Theodore Sider. Utifrån detta ges ett försvar avPresentism i ljuset av speciella relativitetsteorin och Mellor´s och Sider´s argument. LÄS MER