Sökning: "Richard Kramer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Richard Kramer.

 1. 1. Konsumentbeteende hosiPhoneanvändare : En studie om bakomliggande faktorer sompåverkat unga vuxna vid Uppsalauniversitet till att välja iPhone.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Kramer; Filippa Strandänger; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Use of Management Control Systems in the Hospitality Industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Söderlund; Richard Sicari; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; Management of enterprises; Multiple Case Study; Contingency Approach; Performance Measurement; Hospitality Industry; Management Control Systems; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to describe and analyze the use of management control systems in the hospitality industry. Methodology: The study is mainly a descriptive, multiple case study based on deductive reasoning. However, explanatory elements occur. LÄS MER