Sökning: "Rickard Bäck"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rickard Bäck.

 1. 1. Legitimitet i IASB:s normgivning – En fallstudie av remissförfarandet vid utvecklingen av IFRS 16 - Leases

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Bäck; Jesper Johansson; Jonathan Wallin; [2016]
  Nyckelord :Legitimitet; Normgivningsprocess; IASB; IFRS 16 samt Leasing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien undersöker remissvarens roll och remissinsändarnas inflytande i IASB:s due process, i samband med IFRS 16-projektet. Syftet är att öka förståelsen för legitimitetsaspekter på normgivarens val av redovisningslösningar utifrån intressenternas åsikter... LÄS MER

 2. 2. Kostnadsföring eller aktivering med komponentmetoden; Hur praxis och vägledning ser ut efter införandet av nya K3

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Bäck; Daniel Petersson; [2014]
  Nyckelord :Komponentmetoden; K3; kostnadsföring vs aktivering; praxis; fastighetsbolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Koncept för hållare till baklyktor

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Rickard Bäck; [2011]
  Nyckelord :Design; Koncept;

  Sammanfattning : I denna rapport presenteras olika koncept på hur utformningen av hållare till baklyktor kan se ut. Arbetet är ett samarbete mellan författaren och Specialkarosser AB.En mängd olika lösningar har utarbetats där det till slut uppenbarats fyra olika koncept på lösningar. LÄS MER