Sökning: "Rita Raatikainen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rita Raatikainen.

 1. 1. Felstavningar : En studie av typiska stavfel i svenska elevers texter i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rita Raatikainen; [2018]
  Nyckelord :Elevtexter; fonetisk analys; kognitivt perspektiv; dubbelteckning; stavfel; stavning;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen var att med stöd av fonetisk analys öka kunskapen om stavfel i texter skrivna av svenska elever i årskurs 3. Studien hade tre forskningsfrågor som vägledde arbetet och analys av resultat. LÄS MER

 2. 2. Sverigefinska skolor och finska modersmålsklasser : En studie av språk och kultur på skolornas webbsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rita Raatikainen; [2017]
  Nyckelord :Finsk modersmålsklass; kultur; språk; sverigefinsk skola; tvåspråkighet; webbsida;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen var att undersöka hur sverigefinska grundskolor och finska modersmålsklasser framställer språk och kultur på sina webbsidor. Det fanns tre forskningsfrågor som vägledde arbetets gång och analys av resultat. LÄS MER