Sökning: "Robin Jackson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robin Jackson.

 1. 1. Hierarki och genus på minoisk-mykenska guldringar: En undersökning genom bildens uppbyggnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Robin Jackson; [2017]
  Nyckelord :Minoan; Bronsåldern; Bronze Age; Minoisk; Mycenaean; Mykensk; Gold signet rings; Guldringar; Iconography; Ikonografi; Hierarchy; Hierarki; Gender; Genus; Social Sciences; Philosophy and Religion; History and Archaeology; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This essay examines twenty-two minoan-mycenaean gold signet rings depicting group motifs. It strives for an unbiased approach to the interpretation of the motifs by studying the placement, negative space and direction of the figures in search of possible signs of hierarchy and gender expression. LÄS MER

 2. 2. Asklepios' dröminkubation - ett ritualperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Robin Jackson; [2014]
  Nyckelord :helande; Epidauros; dröminkubation; Asklepios; Iamatainskriptionerna; ritual; Philosophy and Religion; History and Archaeology; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att rekonstruera och analysera den dröminkubationsritual som tillskrivs den grekisk hellenistiske guden Asklepios. Det empiriska materialet utgörs av Iamatainskriptionerna från 300-talet fvt och texter från 100-talet tillskrivna författare som Philostratus, Marcus Julius Apellas och Aristides. LÄS MER