Sökning: "fallstudie specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden fallstudie specialpedagogik.

 1. 1. FÖRSTELÄRARES MENINGSSKAPANDE I SITT UPPDRAG En fallstudie om att leda kollegialt lärande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cecilia Hermansson; [2019-05-07]
  Nyckelord :Förstelärare; kollegialt lärande; mellanledare; meningsskapande; fallstudie; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utveckla kunskap om förstelärares förståelse av sitt uppdrag som ledare för kollegialt lärande genom att belysa hur förstelärare tolkar begreppet kollegialt lärande, hur förstelärare skapar mening i sitt uppdrag samt hur förstelärare bidrar till meningsskapande i kollegiala lärprocesser. Teori: Ett hermeneutiskt vetenskapsfilosofiskt perspektiv utgör teoretisk ansats för studien. LÄS MER

 2. 2. Lärares arbete med inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – En fallstudie för grundskolans årskurser 3-5

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Lindell; [2018-08-08]
  Nyckelord :Inkludering; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; klassrumsmiljö; social inkludering; medierade redskap; autismspektrumtillstånd; ADHD;

  Sammanfattning : Frågan om inkludering av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är omdebatterad och i dagsläget högst aktuell. Elever inom spektrumet av funktionsnedsättningar befinner sig i grundskolan och särskolan. Kunskapskraven skiljer sig och bedömning av elevernas kunskaper sker utifrån respektive skolform. LÄS MER

 3. 3. FRÅN UPPDRAG TILL VERKSAMHET En programteoretisk analys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Skansholm; [2018-04-24]
  Nyckelord :Särskild begåvning; Acceleration; Berikning; Stödmaterial; Kritisk realism; Programteori; Translationsteori; Sensemaking; Policyanalys; Fallstudie; Fokusgrupp;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka dels vilka utgångspunkter Skolverket haft i utformandet av ett stödmaterial för undervisning av särskilt begåvade elever, dels hur materialet är uppbyggt och formulerat och dels hur materialet mottas, förstås och översätts i tre personalgrupper på två olika skolor med delvis olika socioekonomisk struktur. Syftet är också att jämföra de tre personalgruppernas mottagande av materialet. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogiska aktiviteter inom folkhögskolans allmänna kurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eva Egard; [2017]
  Nyckelord :allmän kurs; dialog; fallstudie; folkhögskola; inkludering; livsvägledare; relationer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur specialpedagogik och ett urval specialpedagogiska aktiviteter används och kommer till uttryck inom allmän kurs på två folkhögskolor. Syftet var också att beskriva vad som karaktäriserar arbetet med allmän kurs på dessa folkhögskolor. LÄS MER

 5. 5. Elevers och lärares syn på utvecklandet av läsförståelse hos elever : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Näsman; [2017]
  Nyckelord :elever; färdigheter; lärare; läsförståelse; svårigheter;

  Sammanfattning :     Mälardalens högskola Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation.   SQA112, Självständigt arbete i specialpedagogik - speciallärare med specialisering mot språk, skriv och läsutveckling, 15 hp _____________________________________________ Författare: Maria Näsman   Titel: Elevers och lärares syn på utvecklandet av läsförståelse hos elever. LÄS MER