Sökning: "Ruben Strömholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ruben Strömholm.

 1. 1. Stomförstärkningsmetoder vid påbyggnad

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik; KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Fredrik Balkåsen; Ruben Strömholm; [2018]
  Nyckelord :Stomförstärkning; påbyggnad; ombyggnad; förstärkningsmetoder;

  Sammanfattning : I takt med att Stockholm växer har det uppkommit ett behov av förnyelse och förtätning i stadens mest centrala delar. En förtätning av Stockholm city har resulterat i ett ökat intresse av att kunna bygga på befintliga hus. LÄS MER

 2. 2. Att lära gamla hundar sitta : En kvalitativ studie i lärarens föreställningar om undervisningen och deltagarna på Komvux

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Tatyana Gergi; Ruben Strömholm; [2011]
  Nyckelord :Vuxenpedagogik; komvux; undervisning; deltagare; matematik; lärare;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie i matematiklärarens föreställningar och erfarenheter kring deltagargruppen och undervisningen på komvux samt lärarens tolkning av orsaker till den stora mängd individer som inte uppnår kursmålen i matematik. Intervjuer med komvuxlärare samt observationer av undervisningen har gjorts för insamling av data som sen kvalitativt har analyserats. LÄS MER