Sökning: "Sökbaserad"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Sökbaserad.

 1. 1. Procedurell generering av pussel : Svårighetsevaluering av procedurellt genererade pussel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sara Uvalic; [2020]
  Nyckelord :Procedurell generering; Sökbaserad; Pussel; Svårighetsevaluering;

  Sammanfattning : Arbetets frågeställning lyder: Hur överensstämmer den beräknade svårighetsgraden med den faktiska och upplevda svårighetsgraden för ett pussel som är procedurellt genererat med hjälp av en sökbaserad metod? Spelnivåerna som genererats har haft spelet PipeWalker(Artemsen 2012) som utgångspunkt. Fokus har legat på svårighetsgraden då detta ansetts vara bästa indikatorn på pussels kvalitét (Taylor & Parberry 2011). LÄS MER

 2. 2. Procedural Generation of Levels with Controllable Difficulty for a Platform Game Using a Genetic Algorithm

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Johan Classon; Viktor Andersson; [2016]
  Nyckelord :Genetic algorithm; level generation; generator; platform game; fitness function; PCG; procedural content generation; SBPCG; Search-Based Procedural Content Generation; Search-Based PCG; Genetisk algoritm; bangenerering; generator; platformspel; platform; fitness funktion; procedurell innehållsgenerering; PCG; SBPCG; sökbaserad procedurell innehållsgenerering; sökbaserad PCG;

  Sammanfattning : This thesis describes the implementation and evaluation of a genetic algorithm (GA) for procedurally generating levels with controllable difficulty for a motion-based 2D platform game. Manually creating content can be time-consuming, and it may be desirable to automate this process with an algorithm, using Procedural Content Generation (PCG). LÄS MER