Sökning: "platform"

Visar resultat 1 - 5 av 4447 uppsatser innehållade ordet platform.

 1. 1. Catholic Public Theology on YouTube: The Articulation of Public Theology on Social Media

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Terese Norstedt Hedman; [2021-01-28]
  Nyckelord :public theology; YouTube; social media; composite content; computer-mediated; communication;

  Sammanfattning : This study explores the articulation of Catholic public theology on the social media platform YouTube. To do this it works with both a minimal and maximal definition of public theology and establishes several markers and tasks associated with its identification. LÄS MER

 2. 2. Sorry, we are closed for the season : En kartläggande studie om utveckling av säsonger på Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lisa Broberg; Fanny Lindberg; Ebba Poopuu; [2021]
  Nyckelord :collaboration; outdoor; rural destination; seasonal development; seasonality; Sweden; Öland;

  Sammanfattning : Seasonality in the tourism industry has long been seen as a problem, particularly in cold-climate environments. Despite the fact that this phenomenon has received a lot of attention in the literature, there is not yet a simple solution that can be applied to all destinations. LÄS MER

 3. 3. Perfekta och attraktiva kvinnor : En studie av influencers självpresentationer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Alice Mattisson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amount of time Swedish people spend online is constantly increasing. Here,the conditions for self-presentation is drastically different from the physicalworld. Written text, along with pictures, videos and sound acts as a distancingmask between the user and their actions. LÄS MER

 4. 4. Analysing Journalists Written English on Twitter : A comparative study of language used in news coverage on Twitter and conventional news sites

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Douglas Askman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The English language is in constant transition, it always has been and always will be. Historically the change has been caused by colonisation and migration. Today, however, the change is initiated by a much more powerful instrument: the Internet. LÄS MER

 5. 5. Plattformsekonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vendela Erwing; Rickard Hammarstrand; Carl Sandström; [2021]
  Nyckelord :Konkurrensfördelar; dynamiska kapabiliteter; nätverkseffekter; plattformsekonomi; digitala ekosystem; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt aktörer i ett digitalt ekosystem kan erhålla konkurrensfördelar och nätverkseffekter med hjälp av en plattform. Metod: Studien är en kvalitativ flerfallsstudie med abduktiv ansats. Primärdata samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER