Sökning: "SGU"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet SGU.

 1. 1. Modelling of aquifer on Ingarö island : A Steady-State model

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Magnus Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :GMS; MODFLOW; GIS; RCP; climate change; archipelago; esker; glaciofluvial soil;

  Sammanfattning : Värmdö municipality, in the archipelago of Stockholm, has one of Sweden’s fastest growing populations and is a popular location for tourism and summer houses. This puts a lot of pressure on groundwater reservoirs and will likely be even more strained in the future as the climate continues to heat up due to anthropogenic activities. LÄS MER

 2. 2. Molybden i ytvatten - En fara för laxfiskar och människor vid intag av fisken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Olsson; [2020]
  Nyckelord :molybden; toxicitet; bioackumulation; fisk; salmo; salmo trutta; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There are around 80, 000 polluted areas in Sweden, of which 1, 000 are classified as very high-risk areas and in need of decontamination. From the Gullspångs Elektrokemiska Fabrik AB in Sweden there is a great risk of metals, aliphatic and molybdenum spreading to the Gullspångs River. LÄS MER

 3. 3. Långsiktig trendanalys hur grundvattennivåer reagerar på nederbörd i Gårdsrydsfältet, Nybroåsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Joel Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Rullstensås; Grundvatten; Grundvattennivå; Nederbörd; Korrelation; Trendanalys;

  Sammanfattning : Ground water are referred to one of Sweden’s most essential natural resources and constitutes an important part of the water management in Sweden, especially for the smaller municipalities. The ground water recharge in pore aquifer is mainly controlled by the difference between evapotranspiration and the amount of precipitation. LÄS MER

 4. 4. Karaktärisering av våtmarker med hydrologiska syften och analys av våtmarkers effekt på hydrologin : En studie av anlagda, restaurerade och planerade våtmarker i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Engman; Johanna Kero; Astrid Oleskog; Hanna Pierrau; Julia Tholander; [2020]
  Nyckelord :Anlagda; Restaurerade; Våtmarker; Sverige; Vattenmagasin; Grundvattenbildning; Flödesutjämning;

  Sammanfattning : Detta projekt genomfördes på uppdrag av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, som en mindre del av en större forskningssammanställning om de hydrologiska effekterna av anlagda och restaurerade våtmarker. Syftet med studien var i första hand att se om det gick att karaktärisera svenska våtmarker anlagda eller restaurerade för hydrologiska syften utifrån fem utvalda faktorer; jordart, marktäcke, topografiskt läge i avrinningsområdet, placering i förhållande till tätort och typ av åtgärd. LÄS MER

 5. 5. Vattenkommunikation, spårbart dricksvatten och aktörer i branschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ellen Rikte; [2020]
  Nyckelord :traceability; drinking water; source to tap; water plant; aquifer; water quality analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, chemical use and physical impact on natural waters, the vulnerability and load of drinking water distribution systems is likely to increase. Therefore traceable drinking water regarding origin and quality analysis through a QR code by the taps in people’s homes, might become necessary. LÄS MER