Sökning: "geology"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet geology.

 1. 1. Inversion of SkyTEM Data Based on Geophysical Logging Results for Groundwater Exploration in Örebro, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Andrée Kindlund; [2021]
  Nyckelord :SkyTEM; hydrogeophysics; geophysical logging; A priori; groundwater exploration;

  Sammanfattning : Declining groundwater tables threatens several municipalities in Sweden which drinking water is collected from. To ensure a sound drinking water supply, the Geological Survey of Sweden has initiated a groundwater exploration plan. LÄS MER

 2. 2. A Method for Evaluating and Mapping Terrestrial Deposition and Preservation Potential- for Palaeostorm Surge Traces. Remote Mapping of the Coast of Scania, Blekinge and Halland, in Southern Sweden, with a Field Study at Dalköpinge Ängar, Trelleborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Lykke Lundgren Sassner; [2021]
  Nyckelord :Storm surge; Storm surge formation; Storm patterns in Baltic Sea; Preservation potential; Terrestrial preservation potential and erosion; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Studier av palaeostormfloder ger bakgrund till inom vilka intevall stormar av olika storlek förväntas återkomma och träffa olika områden. Denna information kan användas vid modellering, riskbedömning och stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. The Site of an Unidentified Greek Settlement? New Surveys in Coda Volpe on Eastern Sicily

  Master-uppsats,

  Författare :Michael Bratell; [2020-06-30]
  Nyckelord :Archaeology; Archaic Age; Catania; Coda Volpe; Greek Colonization; Micro-archaeology; Periphery; Post-Colonial Theory; Sicily; Survey; Symaetus;

  Sammanfattning : This study examines Greek colonisation’s potential for archaeology in relation to Coda Volpe district on eastern Sicily where necropoleis indicate the existence of unidentified both Greek and Roman settlements. Recent initial surveys near the Simeto delta suggests the location of a periphery, without any previous systematic study, prospecting or geophysical survey. LÄS MER

 4. 4. Development and Testing of a Hydro-Chemical River MixingModel to Investigate Sources of Carbon and Mercury in the Mackenzie River Basin, Canada

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Torbjörn-Johannes Erikson; [2020]
  Nyckelord :mercury; Hg; POC; DOC; Mackenzie River; kvicksilver; Hg; DOC; POC; Mackenziefloden;

  Sammanfattning : Mercury, Hg, is found in Arctic biota in alarming quantity, posing a potential health risk for the local population. It is believed that the large Arctic rivers contribute to this. The Mackenzie River annually transports approximately 325 km3 water to the Arctic Ocean, which is ca 10% of the freshwater received. LÄS MER

 5. 5. Vegetationsförändringar på Hökensås

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Maria Svantesson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandtallskogar är en av Sveriges mest hotade naturtyper. Utmärkande för sandtallskog är att det är en torr, näringsfattig och ljusöppen miljö. I dessa skogar finns en rik artmångfald som hotas av bland annat exploateringar, igenväxning och brist på ekologiska störningar som till exempel brand och bete. LÄS MER