Sökning: "Sandra köster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra köster.

  1. 1. Corrective Feedback used on EFL learners regarding their written and oral skills.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Sandra köster; [2019]
    Nyckelord :EFL ESL; Feedback; Corrective Feedback; young learners; formative assessment;

    Sammanfattning : The research synthesis covers the topic of Corrective Feedback in education, determining its impact on language learning and development. In classroom settings, teachers use feedback to support and motivate learners. LÄS MER