Sökning: "Sanne Lepping"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanne Lepping.

  1. 1. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios i det dagliga livet : En litteraturstudie baserad på bloggar

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Maria Engdahl; Sanne Lepping; [2019]
    Nyckelord :blogg; dagliga aktiviteter; endometrios; lidande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en autoimmun sjukdom där livmoderslemhinnan växer på andra ställen i kroppen än livmoderhålan. I Sverige lider cirka var tionde kvinna i fertil ålder av den kroniska sjukdomen som kan ge upphov till smärta, infertilitet och allmänna sjukdomskänslor. LÄS MER