Sökning: "Sarmad Hazem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sarmad Hazem.

  1. 1. Parameterstyrd projektering : En studie av parameterstyrd projektering utav en fackverkskomponent

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Woldereta Araya; Sarmad Hazem; [2021]
    Nyckelord :Parametric modelling; Grasshopper; Rhinoceros; Project planning; Truss component;

    Sammanfattning : The endeavor for optimization and development in the construction industry is warranted where new solutions are highly sought for. The importance of communication and efficiency in a project planning phase is of highest importance. LÄS MER