Sökning: "Saul"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Saul.

 1. 1. Design of instrumented end-wall for heat transfer measurements in a low-speed linear cascade and flow measurements

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Saül Josep Llácer Navarro; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to design an instrumented end-wall to study theheat transfer mechanisms and flow measurements in Outlet Guided Vanes (OGVs)section in a linear cascade located at Chalmers University of Technology in orderto understand the thermal interaction between the OGVs, end-walls and the airflow.The design is conducted using Computer-Aided Design(CAD), the CAD softwareused in this project is SolidWorks. LÄS MER

 2. 2. Som att kämpa mot ett spöke : Om den outtalade längdnormen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Kai Reichwaldt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As early as 1970 the term ”heightism” was coined by sociologist Saul Feldman. Butvery little research has been done on general height discrimination other than in terms of what ismeans for men to be short in regards to career and romantic relations. LÄS MER

 3. 3. Musikpedagogen Felix Saul : om undervisningen i barngrupper vid Stockholms privata konservatorium under åren 1930 till 1942

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Kerstin Andersson; [2015]
  Nyckelord :music education; music teaching; music education history; ear training; musicality; reform pedagogics; children; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do; musikmetodik; musikpedagogik; musikundervisning; gehör; musikalitet; musikundervisningshistoria; reformpedagogik; barn; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do;

  Sammanfattning : Felix Saul (1883-1942) var verksam som körledare, musikskribent och musikpedagog, och undervisade främst i sin egen musikskola, Stockholms privata konservatorium (SPK). Syftet med studien är att undersöka den pedagogik som Felix Saul tillämpade i sin musikundervisning i barngrupper på SPK. LÄS MER

 4. 4. Mottagaranpassning med känsla för stil. Hanteringen av bildspråk och kulturspecifika termer, begrepp och referenser vid översättning av spanska matreportage

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Sofie Nyrell; [2014]
  Nyckelord :Översättning; matreportage; Sobremesa; Saúl Cepeda; funktionell strategi; mottagaranpassning; kulturspecifika översättningssvårigheter; bildspråk; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Till grund för denna uppsats ligger översättningar av tre spanska matreportage från tidskriften Sobremesa. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man bäst går tillväga för att anpassa en text efter en ny målspråkskultur utan att riskera att den personliga stilen i texten går förlorad vid överföringen. LÄS MER

 5. 5. ASSESSMENT OF BUSINESS MODELS FOR PROVIDING ENERGY SERVICES IN RURAL BANGLADESH

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :CAROLINE SAUL; [2013]
  Nyckelord :polygeneration; biogas; Bangladesh; business model canvas;

  Sammanfattning : The primary water sources of twenty million people in Bangladesh are contaminated with arsenic; almost sixty percent of population does not have access to electricity, and close to ninety percent of the population cooks with solid fuels. These statistics have severe health and development implications for Bangladesh. LÄS MER