Sökning: "Saul"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Saul.

 1. 1. Demanding justice- Corporate responsibility for Climate Change impacts on Human Rights

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Livia Johanna Fischer; [2019-11-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change is one of the most complex challenges of our time, as its consequences are reflected in a variety of social and political areas that are interlinked. The problem of 'climate change' has evolved from an environmental problem, to a political issue and, ultimately to an object of jurisprudence. LÄS MER

 2. 2. Som att kämpa mot ett spöke : Om den outtalade längdnormen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Kai Reichwaldt; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As early as 1970 the term ”heightism” was coined by sociologist Saul Feldman. Butvery little research has been done on general height discrimination other than in terms of what ismeans for men to be short in regards to career and romantic relations. LÄS MER

 3. 3. Musikpedagogen Felix Saul : om undervisningen i barngrupper vid Stockholms privata konservatorium under åren 1930 till 1942

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Kerstin Andersson; [2015]
  Nyckelord :music education; music teaching; music education history; ear training; musicality; reform pedagogics; children; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do; musikmetodik; musikpedagogik; musikundervisning; gehör; musikalitet; musikundervisningshistoria; reformpedagogik; barn; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do;

  Sammanfattning : Felix Saul (1883-1942) var verksam som körledare, musikskribent och musikpedagog, och undervisade främst i sin egen musikskola, Stockholms privata konservatorium (SPK). Syftet med studien är att undersöka den pedagogik som Felix Saul tillämpade i sin musikundervisning i barngrupper på SPK. LÄS MER

 4. 4. Mottagaranpassning med känsla för stil. Hanteringen av bildspråk och kulturspecifika termer, begrepp och referenser vid översättning av spanska matreportage

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Sofie Nyrell; [2014]
  Nyckelord :Översättning; matreportage; Sobremesa; Saúl Cepeda; funktionell strategi; mottagaranpassning; kulturspecifika översättningssvårigheter; bildspråk; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Till grund för denna uppsats ligger översättningar av tre spanska matreportage från tidskriften Sobremesa. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man bäst går tillväga för att anpassa en text efter en ny målspråkskultur utan att riskera att den personliga stilen i texten går förlorad vid överföringen. LÄS MER

 5. 5. ASSESSMENT OF BUSINESS MODELS FOR PROVIDING ENERGY SERVICES IN RURAL BANGLADESH

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :CAROLINE SAUL; [2013]
  Nyckelord :polygeneration; biogas; Bangladesh; business model canvas;

  Sammanfattning : The primary water sources of twenty million people in Bangladesh are contaminated with arsenic; almost sixty percent of population does not have access to electricity, and close to ninety percent of the population cooks with solid fuels. These statistics have severe health and development implications for Bangladesh. LÄS MER