Sökning: "Sedin Mekanic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sedin Mekanic.

  1. 1. The effect of a progressive income tax system on entrepreneurial activity: Evidence from Ireland

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JIBS Entrepreneurship Centre; Högskolan i Jönköping/JIBS Entrepreneurship Centre

    Författare :Sedin Mekanic; John Roche Rodriguez; [2018]
    Nyckelord :Income tax; Entrepreneurship; Tax progressivity; Entrepreneurial activity; Start-ups; Ireland;

    Sammanfattning : This paper portrays the effect of the Irish income tax system on entrepreneurial activity in the country. The purpose of the report was to determine whether tax progressivity has a negative effect on entrepreneurial activity. LÄS MER