Sökning: "Sevim Tarhan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sevim Tarhan.

  1. 1. Skolan, en viktig del i ensamkommande flyktingbarns socialisation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Sevim Tarhan; Rima Zatara; [2014]
    Nyckelord :Unaccompanied Refugee Children; Schools; Opportunities; Constraints; Socialization.; ensamkommande flyktingbarn;

    Sammanfattning : AbstractThe purpose of our study is to reach an understanding of the situation of unaccompanied refugee minors in school. Thus the study aims to investigate what sort of possibilities and limits they encounter when going through their school education. LÄS MER