Sökning: "Per Anders Fogelström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Per Anders Fogelström.

 1. 1. Från Hasse och Tage till Ebba Grön : Kulturskildringar av svenska förorten mellan 1954-1984

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Moa Ekström; [2021]
  Nyckelord :Suburbs; Folkhemmet; space; place; modern;

  Sammanfattning : In the year of 1933, a large housing survey was carried out in Sweden, which was carried out against the background of the large housing shortage in the country, but most of all in the big cities such as Stockholm and Gothenburg. The results of the survey showed that the country needed housebuilding but foremost modern new houses and apartments which suited a modern lifestyle. LÄS MER

 2. 2. Arbetande kvinnor i Per Anders Fogelströms romaner 1949–1991

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Carolina Eek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines how working women and women’s work tasks are described in novels by the Swedish author Per Anders Fogelström, and how the portrayal of working women changed during Fogelström’s long period of literary activity. The results show that working women, women’s work tasks and household chores are present in most novels, and that Fogelström had a distinct ability to portray living and working conditions specific for women. LÄS MER

 3. 3. Bland sumprunkare, sjåare och sillpackare : Om maskulinitet i Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Elmqvist; Emelie Nordh; [2020]
  Nyckelord :Cultural relativism; Maskulinitet; kulturrelativism; Per Anders Fogelström; Mina drömmars stad;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras Per Anders Fogelströms historiska roman Mina drömmars stad. Undersökningen har två syften. Det primära syftet är att undersöka hur maskulinitet konstrueras och upprätthålls av de två manliga huvudkaraktärerna. Denna del av undersökningen utgår från R. LÄS MER

 4. 4. Ljudets gestaltning : En didaktisk adaptionsstudie av radiodramatiseringen Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotta Andersson; [2020]
  Nyckelord :Adaptionsstudie; radiodramatisering; didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Så som bara den som bedragits kan älska : En narratologisk och semiosfärisk undersökning av Per Anders Fogelströms Mina Drömmars Stad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sona Hellman; [2019]
  Nyckelord :Narratology; narrative analysis; the semiosphere; Per Anders Fogelström; Mina drömmars stad; City of dreams; home; environment; A universe of the mind – A semiotic theory of culture;

  Sammanfattning : The aim of this essay, As only the deceived one can love, is to investigate the city character in the book Mina drömmars stad (City of dreams) by swedish author Per Anders Fogelström. I will do this by using narratology and making a narrative analysis of the city as a protagonist, with help from Jimmy Vulovic’s Narrativanalys (”narrative analysis”) and Claes Göran Holmberg’s & Anders Ohlssons Epikanalys – En introduktion (”epic analysis – an introduction”). LÄS MER