Sökning: "Per Anders Fogelström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Per Anders Fogelström.

 1. 1. Det sekulära folkhemmets liturgier? : Ritualer hos Förbundet för religionsfrihet år 1952–1972.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rebecka Dahlkvist; [2017]
  Nyckelord :secularization; secularism; ritual; rituals; people s home; social democracy; authenticity; Per Anders Fogelström; Ture Nerman; religious freedom; post-war; Golden Age;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Personlitterära sällskap, varför? : Medverkar ni på bokmässan??? Men författaren är ju död!

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Eva Nyström; [2016]
  Nyckelord :Literary societies; Associations; Collective memory; Sociology in literature; Phenomenological sociology; litterära sällskap; folkrörelser; litteratursociologi; litteratur och samhälle; personkult;

  Sammanfattning : The object of this master´s thesis is to investigate how the Swedish person literary society movement acts. The Swedish history contains the well-known popular movements with their 19:th century roots. Today, some of them have turned into factors of power. LÄS MER

 3. 3. Den levande staden : En retorisk studie av motiv i Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Susanne Qvist; [2013]
  Nyckelord :Fogelström; Kenneth Burke; Dramatism; Pentadanalys;

  Sammanfattning : Jag har i denna uppsats, med hjälp av Kenneth Burkes pentadmodell, undersökt motiv i Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad. För att analysera framställningen av individens förhållande till samhället har jag även använt mig av Burkes identifikationsbegrepp och hans tanke om att syften bakom människors och karaktärers handlingar kan bottna i en strävan efter rening av en skuld vi bär inom oss. LÄS MER

 4. 4. Stadens natur – godhet och ondska : En ekokritisk analys av Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Nordin; [2012]
  Nyckelord :Ekokritik; Per Anders Fogelström; Mina drömmars stad; Natursyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mötet mellan gymnasieelever och den historiska litteraturen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Marlena Eriksson; [2011-03-04]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Historisk litteratur i skolan; Per Anders Fogelström; Stad-serie; Moa Martinson; Kvinnor och äppelträd; Didaktiskt perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER