Sökning: "Travel Distance"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade orden Travel Distance.

 1. 1. Miljökonsekvenser på flygplatser som uppkommer vid trafikering med elflygplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; [2022]
  Nyckelord :Elflygplan; miljökonsekvenser; flygplatser; elektrifiering;

  Sammanfattning : Världen är i en omställning för en hållbarare framtid och det inkluderar miljövänligare transporter. Elflygplan är under utveckling och de kan fylla ett syfte för att minska flyg- trafikens miljöpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Optimering av timmerplanslogistik : Minimering av transportavstånd för den nya timmerplanen på Sävar såg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Linnea Asp; Elvira Carstedt; [2022]
  Nyckelord :sawmill; timber logistics; optimization; assignment problem; transportation distance; log yard layout; sågverk; timmerlogistik; optimering; tillordningsproblemet; transportavstånd; timmerplansdesign;

  Sammanfattning : An increase in demand for sawed wood products is the reason why Norra Timber has to expand their facility at Sävar Sawmill. During the expansion, a new log sorting will be implemented which can sort timber with different characteristics and qualities compared to the current log sorting. LÄS MER

 3. 3. Återgång till arbetsplatsen : En kvalitativ intervjustudie hur kvinnliga handläggare upplever återgång till arbetsplatsen efter covid-pandemin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lina Vaattovaara; [2022]
  Nyckelord :Keywords: flexibility; work-life balance; control; demand and support;

  Sammanfattning : Abstract When the covid virus spread and took a major grip on society around the world, it was classified as a pandemic and the Swedish Public Health Agency gave society advice and recommendations that those who could work from home should do so as much as possible. When advice and recommendations ceased, employees must return to the workplace again. LÄS MER

 4. 4. Automating the matching of a tournament based on shortest travel distance

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Rickard Rost; [2022]
  Nyckelord :minimum weight matching; maximum weight matching; optimimizing tournament;

  Sammanfattning : The matching of a tournament could be a tedious task, especially if there are many teams takingpart. To combat this difficult task this thesis evaluates if, by creating a method, there is a wayto automate this matching. The method proposed is based on only two parameters, shortestdistance and whether the teams have faced each other already. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 and its effect on consumer preference in the last-mile delivery : A study on Swedish consumers and the last-mile delivery industry in Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Kim Lindqvist; Mikael Lindgren; Nicolas Arias; [2022]
  Nyckelord :last-mile delivery; LMD; consumer preferences; covid-19;

  Sammanfattning : Background: E-commerce has experienced tremendous growth in the past few years. At the same time, the Covid-19 pandemic has swept across the world. LÄS MER