Sökning: "Sigurdsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Sigurdsson.

 1. 1. De främst förekommande skadelokalisationerna inom padeltennis; skadeförekomst samt analys av förhållandet mellan kön, ålder och spelarnivå : En kvantitativ enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Rania Al-Hadithi; Malin Sigurdsson; [2023]
  Nyckelord :Acute injuries; racket sports; injury panorama; overuse injuries; Akuta skador; racketsport; skadepanorama; överbelastningsskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Padeltennis, en sport som på kort tid ökat explosionsartat i Sverige och lockat till sig många utövare- unga som gamla, tränade som otränade, kvinnor som män. Att börja med en ny sport kan innebära nya påfrestningar på kroppen, däribland många repetitiva slag som kan leda till överbelastningsskador samt akuta skador som det visat sig i studier för idrottare. LÄS MER

 2. 2. Salthaltigt grundvatten i Rådaås grundvattentäkt : en studie av förekomst, ursprung och hur brunnsdrift påverkar halten i uttagsvattnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Erica Sigurdsson; [2022]
  Nyckelord :saline groundwater; aquifer; groundwater levels; chloride; relict salt water; salinity; groundwater; water supply; pumping well; salt grundvatten; grundvattenmagasin; grundvattennivåer; klorid; relikt saltvatten; salthalt; grundvatten; vattentäkt; brunnsdrift;

  Sammanfattning : Lidköpings kommun i Västra Götalands län tar ut en del av sitt råvatten till dricksvattenproduktion från grundvattenmagasinet Rådaås. Det görs genom tre olika uttagsbrunnar (Brunn 1, Brunn 2 och Brunn 3) som körs en i taget. LÄS MER

 3. 3. Personidentitetsbegrepp i Skandinavien under järnåldern. Från kollektiva till individuella identitetsbegrepp.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Bjorn Gisbertz; [2022]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : The thesis identifies, via runic inscriptions and historical sources from the period, the first occurrences of personal identity and certificates in Scandinavia. Biometrical sources and cognitive, spatial, and chronological identity candidate groups as well as identity in ownership and artifacts are studied during Scandinavian Iron Age, from the Roman Iron Age (AD 1-375) to the Viking Age (AD 793-1050). LÄS MER

 4. 4. The Entrepreneurial Incentives of IEOs and STOs : A comparative study of the incentives for entrepreneurs in capital markets to use Initial Exchange Offerings and Securitized Token Offerings as fundraising methods.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Carl Sigurdsson; Lukas Eriksson; Isaac Lindh; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Pojkars motivation till läsning med stöd från vårdnadshavare och skola : En studie om pojkar i årskurs 6 och deras läsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Sigurdsson; Elin Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :pojkars läsning; läsförmåga; motivation; vårdnadshavare; kommunikation;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa och kvantitativa studie har pojkar i årskurs 6 och deras motivation till läsning i relation till den stöttning de får av sina lärare och vårdnadshavare undersökts. Syftet var att skapa erfarenheter och kunskaper kring hur pojkar i årskurs 6 kan motiveras till läsning och vilket stöd de kan tänkas behöva från sin skola och sitt hem. LÄS MER