Sökning: "Snäckedal"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Snäckedal.

  1. 1. Dödsfärd och livsrum : skeppssättningar och hussymbolik på den yngre bronsålderns gravfält i Sydskandinavien

    Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

    Författare :Ulrika Söderström; [2008]
    Nyckelord :Late Bronze Age; gravemonuments; ship-settings; ship-shaped stone settings; house-symbolism; house urns; cult-houses; Gotland; Domarlunden; Lugnarohögen; Snäckedal; cosmology;

    Sammanfattning : Many archaeologists have been intrigued by how often symbolic houses of varying forms are used on the burialgrounds of the Scandinavian Bronze Age. Some scholars even claim that to deal with the dead did not mean to set them apart from the world of the living during this period. LÄS MER